Els je hostiteľkou v Ríme, ktorá hostila utečenca prostredníctvom Airbnb.org.

Pomôžte ubytovať 100 000 ľudí utekajúcich z Ukrajiny

Ponúknite pobyty zadarmo alebo so zľavou prostredníctvom Airbnb.org alebo prispejte a pomôžte tak rozšíriť naše financovanie ďalej.

Vaša podpora má význam

Airbnb.org financuje krátkodobé bývanie pre 100 000 ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Podporujeme našich utečencov bez ohľadu na štátnu príslušnosť, rasu, etnicitu alebo to, ako sa identifikujú.

Môžete pomôcť tým, že ponúknete dočasné pobyty zadarmo alebo so zľavou prostredníctvom Airbnb.org alebo prispejete na financovanie pobytov.

Linda, hostiteľka v Dallase, privítala utečencov prostredníctvom Airbnb.org.

Ponúknite ubytovanie

Začnite prijímať hostí zadarmo alebo so zľavou.

Ako funguje hostiteľstvo

  • Poskytnete pohodlné lôžko a základné vybavenie od niekoľkých dní až po niekoľko týždňov. Viac informácií o hostení utečencov
  • Airbnb.org spolupracuje s neziskovými organizáciami, ktoré kontrolujú oprávnenosť utečencov a pomáhajú im pred pobytmi, počas nich a po nich.
  • Airbnb poskytuje hostiteľom AirCover: poistenie zodpovednosti do výšky 1 milión USD, ochranu proti škodám do výšky 3 milióny USD a mnoho ďalšieho – bez akýchkoľvek ďalších nákladov. Uplatňujú sa určité obmedzenia a výnimky.
Fode je utečenec, ktorý sa ubytoval u hostiteľa v Taliansku prostredníctvom Airbnb.org.

Každý dar pomáha naplniť túto naliehavú potrebu núdzových pobytov pre tých, ktorí utekajú z Ukrajiny a iných ľudí v kríze.

Ako funguje darcovstvo

  • 100 % vášho daru pôjde na poskytovanie krátkodobého ubytovania ľuďom.
  • Pobyty sú pre hostí nášho programu úplne zadarmo.
  • Dary sú daňovo odpočítateľné v rozsahu povolenom miestnymi daňovými zákonmi.
Josue hostí prostredníctvom Airbnb.org s cieľom privítať ľudí utekajúcich pred mnohými druhmi katastrof.

Potrebujete pomoc?

Momentálne neponúkame bývanie priamo jednotlivcom. Airbnb.org spolupracuje s ďalšími neziskovými partnermi, ktorí rezervujú a koordinujú pobyty pre hostí z radov utečencov.

Čo robia naši neziskoví partneri

Našimi partnermi sú neziskové organizácie, ktoré pomáhajú vítať utečencov. Tieto organizácie podporujú svojich klientov pri hľadaní bývania a podobne. Neziskové návrhy sa prijímajú len na pozvanie.

Čo robí Airbnb.org

Airbnb.org poskytuje granty a technológiu našim neziskovým partnerom, ktorí koordinujú dočasné bývanie pre svojich klientov.

Naši partneri

  • HIAS
  • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

Ako Airbnb prispieva

Podpora hostiteľov

Airbnb poskytuje hostiteľom AirCover: poistenie zodpovednosti do výšky 1 milión USD, ochranu proti škodám do výšky 3 milióny USD a mnoho ďalšieho – bez akýchkoľvek ďalších nákladov. Uplatňujú sa určité obmedzenia a výnimky.

Financovanie pobytov

Airbnb a darcovia prispievajú finančnými prostriedkami na dočasné pobyty až pre 100 000 utečencov utekajúcich z Ukrajiny.

Upustenie od poplatkov

Airbnb sa vzdáva poplatkov pre hostiteľov aj hostí pri všetkých pobytoch utečencov cez Airbnb.org.