Dajte ľuďom miesto, ktoré môžu v čase krízy nazvať domovom.

Hostite pobyt

V prípade núdze môžete svojej komunite pomôcť tým, že ponúknete ubytovanie ľuďom v krízovej situácii vrátane utečencov.
Začnite hostiť
Komu pomôžete
Váš priestor môže poskytnúť pohodlie rodine, ktorá sa evakuuje z dôvodu lesného požiaru, utečencovi na ceste zachraňujúcej život alebo humanitárnemu pracovníkovi nasadenému po vyčíňaní hurikánu.
  • „Vedeli sme, že zásadní pracovníci sú na svojich pracoviskách ohrození. Práve o tom bola myšlienka, ako môžeme pomôcť vo väčšom meradle.“

    Erika, hostiteľka pre pracovníkov v prvej línii na Airbnb.org

Cesta pobytu

Ako začať s hostiteľstvom

Pripravení na registráciu? Prevedieme vás tým, ako vytvoriť ponuku a zdieľať ju s hosťami. Na začiatok vám postačí pohodlný priestor a niekoľko dostupných nocí.

Oprávnenosť a totožnosť hosťa sa kontrolujú

V prípade niektorých pobytov preveruje totožnosť a oprávnenosť hostí Airbnb.org. Pri ostatných pobytoch Airbnb.org spolupracuje s vybranými organizáciami s cieľom overiť totožnosť hostí, ako aj ich potrebu dočasného ubytovania. Počas procesu rezervácie budete môcť hovoriť so zástupcami programu alebo potenciálnymi hosťami.

Sme tu pre vás

Airbnb poskytuje hostiteľom a hosťom AirCover. AirCover pre hostiteľov zahŕňa poistenie zodpovednosti do výšky 1 milión USD, ochranu proti škodám do výšky 3 milióny USD a mnoho ďalších prvkov ochrany. Uplatňujú sa určité obmedzenia a výnimky.

Darujte na pobyty.

Milióny ľudí na celom svete sú vysídlené zo svojich domovov v dôsledku konfliktov a katastrof. Dary pomáhajú pokryť náklady na dočasné ubytovanie.
Darujte
100 % vášho daru ide na podporu ľudí v krízovej situácii.
Vzdávame sa všetkých servisných poplatkov, takže každé darované euro pomáha ľuďom nájsť si ubytovanie, keď ho najviac potrebujú. Váš príspevok môže utečeneckej rodine pomôcť nájsť si ubytovanie pri jej prvom príchode alebo humanitárnemu pracovníkovi umožní odpočinúť si po dlhom dni.
  • „Prišiel som do tejto krajiny ako utečenec a budem sa snažiť čo najlepšie vrátiť to, čo som dostal.“

    Aime, darkyňa z Davie na Floride, USA

    „Tridsaťpäť rokov sa zaoberám komunitným rozvojom, službami a oslovovaním členov. Verím v pomoc iným hmatateľnými, udržateľnými a konštruktívnymi spôsobmi.“

    Michael, darca z Filadelfie v Pensylvánii, USA

Na čo sa použije váš dar

Aj Airbnb daruje

Máme tím neziskových a technologických expertov, ktorí tvrdo pracujú na zvyšovaní nášho vplyvu. Aby to bolo možné, pokrýva Airbnb všetky prevádzkové náklady.

Všetky poplatky za spracovanie sú odpustené

Nikdy si neberieme podiel, takže každé darované euro pomáha ľuďom nájsť si ubytovanie, keď ho najviac potrebujú.

Dary sú daňovo odpočítateľné

Váš dar je daňovo odpočítateľný v rozsahu povolenom miestnymi zákonmi. Dostanete daňový doklad, ktorý vám pomôže sledovať vašu odpočítateľnú položku.

Odpovede na vaše otázky

Zoznámte sa s našimi hostiteľmi a hosťami.

Poďme sa spojiť.