Buďte hostiteľom v časoch krízy.

Srdečné privítanie utečencov

Utečenci z Afganistanu momentálne potrebujú krátkodobé pobyty. Môžete pomôcť, aj keď ste nikdy predtým nehostili.

Vo februári 2022 dosiahlo Airbnb.org svoj cieľ uľahčiť pobyty pre 20 000 afganských utečencov. Tieto pobyty financovalo Airbnb spolu s ďalšími darcami na Airbnb.org. S vašou podporou dokážeme ešte viac. Pomôžte zabezpečiť pobyty ďalším 20 000 utečencov pripojením sa k tisícom hostiteľov na Airbnb.org a ponúknite krátkodobé bezplatné či zľavnené pobyty alebo prispejte na pobyty pre ľudí v časoch krízy.

Ponúknite ubytovanie

Hostením bezplatných alebo zľavnených krátkodobých pobytov môžete privítať ešte viac ľudí.

Ako funguje hostiteľstvo

  • Poskytnete pohodlnú posteľ, základné vybavenie a čo najviac po sebe nasledujúcich nocí.
  • Airbnb.org spolupracuje s agentúrami pre presídľovanie, ktoré kontrolujú oprávnenosť utečencov a pomáhajú im pred ich pobytmi, počas nich a po nich.
  • Airbnb poskytuje hostiteľom AirCover: poistenie zodpovednosti do výšky 1 milión USD, ochranu proti škodám do výšky 3 milióny USD a mnoho ďalšieho – bez akýchkoľvek ďalších nákladov. Uplatňujú sa určité obmedzenia a výnimky.

Preskúmajte cestu hostiteľstva

V centre zdrojov zistíte viac o hostení hostí z radov utečencov.

Nájdite si ubytovanie

Ak si chcete nájsť ubytovanie prostredníctvom Airbnb.org, najprv sa spojte s jednou z našich agentúr pre presídľovanie alebo s niektorým z neziskových partnerov.

Keď sa spojíte s agentúrou pre presídľovanie alebo neziskovým partnerom, bude vo vašom mene ako utečenec rezervovať a koordinovať platbu za pobyty.

Čo robia agentúry pre presídľovanie

Našimi partnermi sú agentúry pre presídľovanie a ďalšie neziskové organizácie, ktoré vítajú afganských utečencov. Tieto organizácie podporujú čerstvých prisťahovalcov pri hľadaní bývania, zdravotnej starostlivosti, pomáhajú im s prácou a v ďalších oblastiach.

Čo robí Airbnb.org

Airbnb.org poskytuje našim neziskovým partnerom granty a technológiu, aby svojim klientom mohli sprostredkovať zabezpečené dočasné bývanie.

Naši partneri

  • HIAS
  • CWS
  • Medzinárodný záchranný výbor

Darujte

Každé darované euro pomáha naplniť túto naliehavú potrebu núdzových pobytov.

Ako funguje darcovstvo

  • 100 % vášho daru pôjde na poskytovanie dočasného ubytovania ľuďom.
  • Airbnb.org neúčtuje poplatky za spracovanie, takže každé darované euro pomáha ľuďom nájsť si ubytovanie.
  • Dary sú daňovo odpočítateľné v rozsahu povolenom vašimi miestnymi daňovými zákonmi.

Ako Airbnb prispieva

Podpora hostiteľov

Airbnb poskytuje hostiteľom AirCover: poistenie zodpovednosti do výšky 1 milión USD, ochranu proti škodám do výšky 3 milióny USD a mnoho ďalšieho – bez akýchkoľvek ďalších nákladov. Uplatňujú sa určité obmedzenia a výnimky.

Financovanie pobytov

Airbnb a jeho zakladatelia prispievajú na prvých 20 000 pobytov pre afganských utečencov.

Upustenie od poplatkov

Airbnb sa vzdáva poplatkov pre hostiteľov aj hostí pri všetkých pobytoch utečencov cez Airbnb.org.